تبلیغات
♥ لالایی شبهام تویی نذار که بی خواب بمونم ♥ - ما همه رویاهایی...
از دیروز بیاموزیم ، برای امروز زندگی کنیم، امید به فردا داشته باشیم

ما همه رویاهایی...

دوشنبه 9 مرداد 1391 10:48 ب.ظ

نویسنده :

ارسال شده در: مطالب و سخنان آموزنده ،منصفانه نیست
کاری را از دیگران بخواهیم که
 خود تمایلی به انجام آن نداریم. (الینور رزولت)

ما همه رویاهایی داریم
... ما همه خواهان باور در این مطلبیم
 که در عمق وجودمان موهبتی خاص وجود دارد،
 که می توانیم تفاوت ایجاد کنیم ، که می توانیم دیگران را
 به شیوه ای مخصوص لمس کنیم و اینکه می توانیم از این
 دنیا مکانی بهتر بسازیم، یکی از آرزوهای شما چیست؟
 شاید رویایی که فراموش کرده اید یا در حال چشم پوشی
 از آن هستید. اگر آن تصور در خیال امروز زنده بود،
زندگی شما قرار بود چگونه باشد؟ لحظه ای را
 فقط به رویا پردازی بگذران و اینکه واقعا
 چه چیزی را برای زندگیت میخواهی؟
(آنتونی رابینز)

 در موفقیت دوستان ما را
 میشناسند، در فلاکت و بدبختی ها ما دوستان
 خود را می شناسیم. (جن چارتون کولنیز)

جزای هر بدی بدیی
 است همانند آن.کسی که عفو و
 آشتی
ورزد مزدش با خداست زیرا خدا
ستمکاران را
دوست ندارد. ستمی به آنها رسد
 انتقام می گیرند،
ملامتی نیست. ملامت در
خور کسانی است که به
مردم ستم می کنند و به
 ناحق در روی زمین سر
کشی می کنند. آن
که صبر کند و از خطا درگذرد، این از

کارهای پسندیده است.
(قرآن مجید)
(سورۀ شوری)دیدگاهها : نظرات
Copyright © 2010 All Rights Reserved by : cheraghkolbeh.mihanblog.com