تبلیغات
♥ لالایی شبهام تویی نذار که بی خواب بمونم ♥ - زندگی به راستی...
از دیروز بیاموزیم ، برای امروز زندگی کنیم، امید به فردا داشته باشیم

زندگی به راستی...

دوشنبه 26 دی 1390 06:37 ب.ظ

نویسنده :

ارسال شده در: مطالب و سخنان آموزنده ،
من به شما می گویم
که زندگی به راستی تاریکیست
مگر آن که شوقی باشد

و شوق همیشه کورست
 مگر آنکه دانشی باشد،و دانش همیشه
 بیهوده است،
مگر آن که کاری باشدو کار همیشه تهیست،
مگر آن که مهری باشد،هرگاه که با مهرکار کنید،
خود را به خویشتن خویش می بندید
و به یکدیگر و به خداوند
 خودکار کردن
 با مهر یعنی چه؟

یعنی بافتن پارچه ای که تار و پودش
 را از دل خود بیرون کشیده باشی چنان که گویی
 دلدارت آن پارچه را خواهد پوشید
ساختن خانه از روی محبت چنان
که گویی دلدارت در آن خانه
خواهد زیست

کشتن دانه
 از روی لطف و برداشتن حاصل
 از روی شادی چنان که گویی دلدارت میوه اش را
 خواهد خورد، دمیدن از روح خویش
در هر آنچه می سازی

جبران خلیل جبران


دیدگاهها : نظرات
Copyright © 2010 All Rights Reserved by : cheraghkolbeh.mihanblog.com