تبلیغات
♥ لالایی شبهام تویی نذار که بی خواب بمونم ♥ - در قلبمی عیدت مبارکــــــــ......(سال 1390 مبارکــــــــــ...)
از دیروز بیاموزیم ، برای امروز زندگی کنیم، امید به فردا داشته باشیم
نویسنده :

ارسال شده در: مناسبتها.(ایام عیدو...) ،

4 روزه از عید  میگذره امیدوارممممممممممممم تو این چند روز عید بهتون خوش گذشته باشه... چند روزه مونده شادو سر زنده باشین در کل سال 90 سالی پر بار پرکت برای شما دوستان آرزومندم....
...

دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت / ای دختر بهار حسد می برم به تو
عطر و گل و ترانه و سرمستی تورا / با هر چه طالبی به خدا می خرم ز توبرشاخ لخت و عور درختی شکوبه ای / ناز می گشود دو چشمان بسته را
مرغی میان سبزه ز هم باز می نمود/ آن بالهای کوچک زیبای خسته را


خورشید خنده کرد و ز انوار خنده اش/ بر چهر روز روشنی دلکشی دوید
موجی سبک خزید و نسیمی به گوش او/رازی سرود و موج به نرمی رمید از او


خندید باغبان که سرانجام شد بهار/ دیگر شکوفه کرده درختی که کاشتمدیدگاهها : نظرات
Copyright © 2010 All Rights Reserved by : cheraghkolbeh.mihanblog.com